Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval