Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning