Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)