Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner