Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer