Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2001:2) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme