Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk