Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet