Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet