Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2017:540) om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)