Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2006:39) register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar