Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet