Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut