Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)