Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling