Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.