Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)