Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism