Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)