Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)