Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen