Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster