Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor