Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto