Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto