Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som 2019 kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller som publicerat allmänna råd enligt 28 § författningssamlingsförordningen (1976:725)

 • Försäkringskassan
 • Konkurrensverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Patent- och registreringsverket
 • Riksarkivet
 • Skatteverket
 • Statens skolverk
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Säkerhetspolisen
 • Universitets- och högskolerådet

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404