Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som 2019 gett ut författningar eller allmänna råd i en annan myndighets författningssamling

Myndighet som har beslutat författningarna eller de allmänna råden, författningssamlingens förkortning

 • Etikprövningsmyndigheten, VRFS
 • Fastighetsmäklarinspektionen, KAMFS
 • Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS
 • Läkemedelsverket, HSLF-FS
 • Medlingsinstitutet, SCB-FS
 • Patentombudsnämnden, BOLFS
 • Rättsmedicinalverket, HSLF-FS
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKOLFS
 • Säkerhetspolisen, PMFS
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS
 • Trafikanalys, KAMFS

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404